Mal Müdürlüğü PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!
İLÇE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

    

                                                                                                                           PERSONEL DURUMU

 

 

1

MALMÜDÜRÜ

NÜRETTİN ÇELİK

2

MUHASEBE SERVİSİ

ADNAN NACAROĞLU

3

MUHASEBE SERVİSİ

HÜSEYİN SEVİNÇ

4

MUHASEBE SERVİSİ

CEVDET GÜNDOĞAN

5

MUHASEBE SERVİSİ

M.ŞAKİR BİÇER

6

GELİR UZMANI

FADIL KOÇAK

7

GELİR UZMANI

VEDAT YILDIZ

8

V.H.K.İ GELİR SERVİSİ

VAHİT AKBAŞ

9

V.H.K.İ GELİR SERVİSİ

AHMET PİRHASINOĞLU

10

V.H.K.İ GELİR SERVİSİ

SÜLEYMAN BAYRAM

11

V.H.K.İ GELİR SERVİSİ

 SITKI KAZGÖL

12

V.H.K.İ MİLLİ EMLAK

CENGİZ ATLI

13

V.H.K.İ MİLLİ EMLAK

FIRAT GÜLTEKİN

14

V.H.K.İ MİLLİ EMLAK

EMRAH ÇETİNALP

15

V.H.K.İ MUHAKEMAT

İSMAİL DEĞENEK

16

ŞOFÖR

MECALİ İLHAN

17

KALORİFERCİ

İRFAN ERDEMİR

18

BEKÇİ

ŞAKİR AYDIN

 

 


Mal Müdürlüğümüz İlçenin kuruluşu olan 1922 yılından bu yana görev yapmaktadır.
Ahlat Mal müdürlüğü teşkilat yapısında 5 servis oluşmaktadır.

1- Tahakkuk (Gelir Servisi) : Bu serviste mükellef vergi kaydı yapılmakta olup,vergilerin tahakkuk edilmesi,beyannameler kabul edilerek tahakkuk edilen vergiler muhasebe kayıtlarına intikal edilmektedir.

2- Tahsilat Servisi : Vadesi geçen Amme Alacaklarının takip ve tahsilatı 6183 A.A.T.U.H.K gereğince yapılmaktadır.

3- Muhasebe Servisi : Tahakkuk ve tahsil edilen tüm devlet alacaklarını muhasebe kayıtları tutulmaktadır.Ayrıca devlet giderleri yapılmaktadır. Örneğin: Maaş ödemeleri,tedavi giderleri gibi.

 

4- Milli Emlak : Hazinenin özel mülkiyetindeki ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri yürütmek,Özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı,kiralanması,trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin gerektiğinde kiraya verilmesi,Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların Hazineye mal edilmesi işlemleri,taşınmaz malların tescili,taşınır malların tasfiyesi,Kamu hizmetine gerekli olan taşınmaz malların tahsis edilmesi ve tahsisinin kaldırılması,Devlete ait konutları yönetmek kira,yakıt,onarım esaslarını yürütmek,Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak,Kanunlar ve anlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak tasfiyesini sonuçlandırmak,Genel Bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak,İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda Hükümet Konakları yapımını programlamak,satın alma işlemlerini yürütmek,onarımlarını yapmak.Görev alanına giren alacakları süresinde ve mevzuata uygun olarak takip ve tahsili için gerekli tedbirleri almak.

5-Muhakemat Servisi : İhtilaflı işlerin Mahkeme vs. işlerin takibi ve yürütülmesi hizmetleri yapılmaktadır.

Ahlat Mal Müdürlüğü Telefon Numaraları
Müdür : (0434) 412 4040
Faks : (0434) 412 4033
Santral : (0434) 412 4034
Tahsilat : (0434) 412 4039
Muhasebe : (0434) 412 4035
Milli Emlak : (0434) 412 4037

Fiili Personel Sayımız
Gelir Servisi 9
Muhasebe Servisi 5
Milli Emlak 2
Muhakemat 1
Yardımcı Hizmetler 4
Toplam Personel 21

Mal Müdürlüğümüz Maliye Bakanlığı’nın ilçedeki temsilcisi olup Vergi dairesini,görevleri olan vergi gelirlerini toplamak vergi ile ilgili diğer işlemleri yapmak Genel bütçeye dahil dairelerin giderlerini ödemek hazine avukatlığını yapmakta ve hazine mallarının idaresi ile ilgili işlemleri yapmaktadır

 

 

 

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması