BİTLİSİN İSTİHDAM ALANINDAKİ EN BÜYÜK PROJESİ OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YATIRIMCILARIN BÜYÜK İLGİSİ VAR PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

 


BİTLİSİN İSTİHDAM ALANINDAKİ EN BÜYÜK PROJESİ OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YATIRIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR


2

Bitlis’in istihdam alanında en büyük projesi olan Organize Sanayi Bölgesi, yıllardır büyük uğraş verilerek hiçbir sorun ve problemi olmadan altyapı inşaatı tamamlanarak fabrikaların kurulması için hazır hale getirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da görüşü alınarak yasal işlemler tamamlanan Bitlis OSB için yatırım projelerinin alınmasına devam ediliyor.
Bitlis’e fabrika kurup Bitlis ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen yatırımcılar, evraklarını tamamlayarak OSB’nin yolunu tuttu. Başvurularda büyük bir yoğunluk mevcut. Gerekli evrakları hazırlayan yatırımcıların dosyaları büyük bir titizlikle incelenerek değerlendiriliyor.
Sanayi parsellerinin 4562 Sayılı OSB kanununun geçici 9. maddesi çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere tahsis edilebilmesi için istenilen belgelerle Bitlis OSB. Bölge Müdürlüğü (Taş Mah. Cumhuriyet Cad. Gökmeydan Mevkii, İl Özel İdaresi-  Merkez /Bitlis) adresine 13/05/2016 tarihi mesai bitimine kadar yetkili yatırımcı kişi veya yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.
Toplam 58.49 hektar alana kurulu Organize Sanayi Bölgesi’nde hali hazırda 55 adet sanayi parseli bulunuyor. Şuana kadar 50’nin üzerinde yatırımcı OSB ile irtibata geçerek bilgi aldı. Yatırımcıların evraklarını tamamlayarak başvurularını tamamlamaları bekleniyor.
 
 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER
 
1-Başvuru Dilekçesi(Ek-1 ile üretim akış şeması ve açıklama raporu eki fizibilite)
2-Yatırım Bilgi Formu (Ek-2)
3-Yatırım taahhütnamesi (Ek-3)
4-Mevzuat Gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek odası Belgesi
5-imza Sirküsü veya imza beyannamesi
6-Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
7-Ticari ikametgâh beyanı ile Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilerince onaylı benzer belgeleri
8-Vergi levhası veya mükellef yazısı
9-Hâlihazır işletme faaliyet konusu ile istihdam sayısı bilgilerine ait yatırımcı beyanı
10-Son Üç yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgeler.
11-İşletmenin hâlihazırdaki faaliyet konularına bağlı varsa yapmış olduğu son üç yıla ait ithalat ve ihracat tutarları.
12-Yatırımcının Organize sanayi Bölgesinde yapmak istediği yatırım tutarının hangi finansman kaynaklarla sağlayacağına dair detaylı bilgiler.
3
 4
1
 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması