AHLAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

 


AHLAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI KAYMAKAMIMIZ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI


 

1 3

 AHLAT'TA KHGB MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 

Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği

(KHGB) 2015 yılı Ekim ayı olağan

toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu

başkanlığı'nda kaymakamlık toplantı

salonunda gerçekleşen toplantıya il

genel meclis üyeleri, köy muhtarları, İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, KHGB tüzüğüne göre her yıl Mart ve Ekim aylarında olağan olarak toplanıldığını ve Ekim ayındaki yapılan toplantıda bir sonraki yılın tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi.

 

 

 

 

Kaymakam Tekbıyıkoğlu, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edileceğini belirterek: " Müracaatların değerlendirilmesi, yapılan bu tespitlere  ve bütçe durumuna göre olacaktır. Mevcut ödeneklerle tüm ihtiyaçlar karşılanamayacağından, köy muhtarlarımızca yapılan tekliflerde köylü katkısının da belirtilmesi gerekmektedir. İşlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve korunması için devlet vatandaş işbirliği ile yapılması gerekmektedir. Müracaatlarda bireysel değil toplumun faydası olan işlerin ön plana alınması gerekmektedir. Birliğimizce köylerimizde yapılan tüm işler kamu yararı ve toplumun faydasına yönelik olacaktır. Yapılan bu işlere köy muhtarlarımız gerekli hassasiyeti göstererek sorumluluk alacaklardır. Yapılan işler ile ilgili talep edilen her konuda köy muhtarlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitim verilecektir. İşlerin takip ve sonuçlandırılmasında muhtarlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Yapılan iş geçici ve kesin kabulden sonra köy muhtarlıklarına teslim edildiğinden, bu süreçten sonra yaşanacak sıkıntılar tamamen köy muhtarlığına ait olacaktır. Köylerimize yapmış olduğum geziler ve makamıma yapılan şikayetlerde köy içme suların da büyük sıkıntı yaşandığı tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların çok az  bir kısmı  kaynak yetersizliğinden, büyük bir kısmı ise bahçe sulamasından ve şebekeden alınan  kaçak hatlardan kaynaklanmaktadır. Kaynak sıkıntısı olan köylerimizin sorunu  2016 yılında gerekli projeler yapılarak giderilecektir. Bunun dışında kalan, sulamadan ve şebekeden alınan kaçak hatlardan kaynaklı sıkıntıların giderilmesi ise tamamen köy muhtarlarımızın sorumluluğunda olacaktır. Köy içme sularından köyün genelinin eşit şekilde faydalanması için muhtarlarımız gerekli tedbirleri alacak,  içme suyu şebekesine yapılan kaçak müdahaleleri engelleyecektir. Bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeyen, kaçak su kullanımı ve bahçe sulamasını engellemeyen köylere içme suyu konusunda herhangi bir yardım yapılmayacaktır. Bölgemizde ve ilçemizde kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde önemli çalışmalarımızdan biri de karla mücadele çalışmaları olacaktır. Bu çalışmayı yapacak olan mevcut iş makinelerimiz 1 greyder, 1 kepçe, 1 de kazıcı yükleyici GSP'den ibarettir. Ödenek gönderilmesi halinde ise bu iş makinelerine ek olarak 1 adet kepçe kiralanmaktadır. Karla mücadele öncesi iş makinelerimizin gerekli bakım ve onarımı yapılacaktır. Bu kısıtlı imkanları göz önüne alarak, karla mücadele çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için köy muhtarlarımızca uyulması gereken ve köy halkını da bilgilendirmesi gereken hususlar şu şekilde olacaktır.  Köylerimizin tamamına yakınında taşımalı eğitim olup, öğrencilerimiz ilçe merkezine araçlarla getirilip götürülmektedirler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de koordineye geçilerek kar ve tipi olan günlerde öğrenciler hiç bir şekilde yola çıkarılmayacaktır. Aynı durum köy de ikamet eden diğer vatandaşlar içinde geçerlidir. Yola çıkalım nasıl olsa kurtarmaya gelirler düşüncesiyle hareket edilmemeli can güvenliği en ön plana alınmalıdır. Kısıtlı araç sayısı ile her yere aynı anda ulaşılamayacağından bu gibi durumlarda yola çıkılmaması için muhtarlıklarınızca gerek köy servis şoförleri gerekse öğrenci servis şoförleri uyarılacak,  istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya gelinmesi engellenecektir. Karla mücadele de öncelik grup köy yollarında olacaktır. Daha sonra münferit köylerin yolları açılacaktır. Karla mücadelede köy ana yolları açılmadan köy sokaklarının temizlenmesi için iş makinesi operatörlerine hiç bir şekilde baskı kurulmayacaktır. Köylerimizde okul - cami önleri ve ana arterler haricindeki hiç bir ara sokağa girilmeyecektir. Araçlarımız 112 Acil servis ile ortak çalıştığından 112 Acil Servise yapılacak olan yalan ve yanlış ihbarların minimum düzeye alınması için köy muhtarlarımız vatandaşları bilgilendirecek, yalan ve yanlış ihbarların cezai müeyyidesinin olduğunu vatandaşa söyleyeceklerdir. Bunun her şeyden önce bir insanlık vazifesi olduğu bilinmeli, yanlış ihbarlarla farklı yerlere sevk edilen araçlardan dolayı gerçekten hasta ve zorda olan insanların hayatlarını bile kaybedecekleri unutulmamalıdır.  Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2015 yılı gelir bütçesi 2.700.00,00 TL  ve gider bütçesi  2.700.00000 TL olarak hazırlanmış ve Birlik Meclisince de oy birliği ile kabul edilmişti.  19/10/2015 tarihi itibariyle Birlik gelirlerinin ekli cetvellerde belirtildiği üzere 2.391.848,19 TL olduğu, bu miktarın, 691.184,00 TL sinin 2015 yılı KÖYDES gelirleri, 423.371,59 TL’si Genel Bütçeli İdarelerden  Gönderilen, 1.080.000,00  TL’ si Özel Bütçeli İdarelerden gönderilen,  177.759,72 TL'nin faiz gelirleri, 8.282,00 TL‘nin diğer çeşitli gelirlerden, 11.200,00 TL Şartname Satış gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.  19/10/2015 tarihi itibariyle Birlik giderlerinin ekli bütçe gider cetvelinde belirtildiği üzere 3.022.746,11 TL. olduğu ve bu miktarı KÖYDES içme sularına 285.770,24 TL KÖYDES  ve Köy yolları yapımına 479.000,32 TL,  Köylere yapılan yardımlar 106.118,00 TL, 84.833,90 Dernek Birliklere,Diğer Hizmet Binası Bakım Onarım Gideri 517.973,05 TL, Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri 750.130,01 TL, Hizmet 

1 3

2 4

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması