Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

AHLAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

e-mail adresimiz : ahlatsydv@ilkposta.com
Telefon Numaralarımız : 412 4004-05
Web adresimiz : Yok.
Personel Sayısı : 6

Kurumumuz Hakkında detaylı bilgi :

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve Kuruluşlardan aylık ve geliri olmayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim-öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek üretken duruma getirilebilecek kişilere yardım etmek ve Sosyal Adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle gelir dağılımına Adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşkil eder.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Amacı

SYDTF, 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu yasayı uygulamak amacıyla 5263 Sayı ve 01.12.2004 Tarihli Yasayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Vakfın amacı: yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Vakfın Gelirleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden aktarılan miktarlar. Her nevi fitre – zekat – kurban derileri ve bağırsak yardımları. İşletme ve İştiraklerden elde edilecek gelirler.

Yardım Programlarına Göre Başvurularda Gerekli Belgeler

Başvurularda, yardım programlarına göre aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb.) istenmeyecektir.

Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında bir ihbarın bulunması , inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.

AİLE YARDIMLARI

Gıda Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yakacak Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Barınma Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Barınma İhtiyaç Raporu (EK-7Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’ yazılacak)
* Varsa Hasar Tespit Raporu

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit/periyodik nakit)
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Diğer Aile Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi v * Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

SAĞLIK YARDIMLARI
Tedavi Destekleri
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanın önlü – arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık dstek Yardımları Programı
Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)
* SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Diğer Sağlık Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

EĞİTİM YARDIMLARI

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti,ayakkabı,bot,kaban) Öğrenci ihtiyaç yardımı uygulamasının okullar aracılığı ile toplu olarak yürütülmesi rumunda; bu yardım programından faydalanacaklarının tespiti okullarda oluşturulacak “Yardım pit Heyeti” tarafından belirleneceğinden, kişiden herhangi bir belge istenmez.

Öğrenci ihtiyaç Yardımı için münferit olarak yapılan başvurularda;
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Öğrenci Belgesi

Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt – Pansiyon vb.)
* SYDV Başvuru kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi(kendisinin ve evli ise eşinin)
* Öğrenci Belgesi
* Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge

Şartlı Nakit Yardımı(ŞNT)
* SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

Diğer Eğitim Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

ÖZÜRLÜ YARDIMLARI
Özürlü İhtiyaç Yardımı
Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb)
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
* Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair
belge (Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanların başvuruları için)

El Ayak Protezi-Yürüme Cihazı –Ortopedik Bot vb
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
* Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanların başvuruları için)

İşitme Cihazı
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
* Odyo testi
* İşitme cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

Konuşma Cihazı
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
* Konuşma cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

Özürlü Özel Eğitim Yardımı
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Özel eğitim gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

Diğer Özürlü Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi(kendisinin ve eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

 

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması