PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

Vakfın amaçları:

1-Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi biçimde değerlendirmek, AHLAT’ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak, milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.

2-Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak, tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak.

3-Ön planda AHLAT’a olmak üzere,tarihi, kültürel ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimizde, imkanlar oranında belirli tarih ve sürelerde, ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenlemek.

4-Yörenin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi, el sanatları ürünlerinin üretim kapasitesinin arttırılması, tanıtım ve pazarlanması için gerekli tedbirleri almak.

5-Lise ve dengi okullardan mezun olup, Üniversite ve Yüksekokullara kaydını yaptıran ya da lisansüstü veya doktora programlarına devam eden öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs vermek.

6-Okul, yurt, lojman, eğitim, spor kulübü kurmak, spor ve sağlık tesisleri yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda bulunmak.

Vakfın görevleri:

1-Folklor programları, panayır ve fuarlar düzenlemek

2-Geleneksel el sanatlarının gelişmesini sağlamak maksadıyla Atölye açmak, bu amaçla çalışanlara maddi destek sağlamak kredi vermek,malzeme yardımında bulunmak bu konularda araştırma yapan veya eğitim görenlere destek olmak.

3-Vakıfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt, okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek sureti ile özendirici her türlü tedbirler alır, gerekli gördüğünde vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek sureti ile onurlandırılır.

BURS

Vakıf  her  yıl başarılı ve eğitimi sürdürmek için maddi desteğe ihtiyacı olup anne yada babası Ahlat'lı olan fakülte ve yüksek okul  öğrencilerine  burs vermektedir.Verilen burs karşılıklı olup, burs ödemesi yapılan öğrenci okulunun normal  süresinin bittiği tarihten itibaren, en çok 3 yıl geçtikten sonra geri ödenmek koşulu  ile verilmektedir.

Burs talebinde bulunan öğrenciler, Burs Başvuru Formu ve gerekli belgeleri  en geç 30 Eylül tarihine kadar Şubelerimize, 10 Ekim tarihine kadar ise Vakıf merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Burs Müracaatında İstenilen belgeler:

1- Öğrenci belgesi. (Aslı veya onaylı fotokopisi) Burs kazananlar her yıl yenisi gönderecek.

2- Vesikalık fotoğraf.

3- İkametgah belgesi.

4- Nüfus cüzdan sureti. (Nüfus cüzdanında Ahlat İlçesi yazılı olmayanlar, vukuatlı nüfus kayıt örneği gönderecek)

 

 Burs almaya hak kazandıktan sonra istenilecek belgeler:

1- Ziraat Bankası Hesap No (Şube adı ve Şube kodu belirtilecek)

2- Taahhütname


Vakfın web sitesi:  http://ahlatvakfi.com

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması