Kadastro Müdürlüğü PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

 

İLÇE TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ


Tarihçe:

İlk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde “Defterhane-i Amire Kalemi “ adı altında ve taşınmaz mallardan miri araziye ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu teşkilat , Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar “ Defterhane-i Hakani Emaneti”, “Defter Eminliği” ve “Defterhane-i Hakani Nezareti” gibi muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür.

Medeni Kanunun 1006 ncı (Mülga 743 Sayılı Türk Medeni Kanununun 916 ncı) maddesi ile, tapu dairelerinin kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesi özel kanunlara bırakılmıştır.Medeni Kanunun bu amir hükmü nedeni ile , 25 Haziran 1932 tarih ve 2015 Sayılı “Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun” ile 29 mayıs 1936 tarih ve 2997 Sayılı “Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” yürürlüğe konularak Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.

Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarih 3707 Sayılı Kanunla Adalet Bakanlığına, 10 Ağustos 1951 tarih 5840 Sayılı Kanunla Başbakanlığına bağlanmıştır. 27 Kasım 2002 tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANITIMI GÖREVLERİ:

Mevcut ise ülke nirengi ağına bağlı olarak, değil ise mevzi koordinat sistemi oluşturarak önceden belirlenen çalışma alanlarındaki kültür arazilerinin geometrik şekillerini belirleyip yüzölçümlerini hesaplayarak haritalarını tanzim etmek ve bu arazilerin var ise eski tapu kayıtlarını yenilemek, yok ise tapuya bağlamak sureti ile o anki maliklerini tespit etmek. Yetki alanımızdaki tüm resmi kurumlar veya teknik bürolarca tanzim edilen ifraz tevhit,parselasyon haritaları,3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması,Kamulaştırma Haritaları ve benzeri tescile konu haritaların teknik kontrolü ile tanzim edilen haritaların zemine aplikelerini yapmak müdürlüğümüzün asli görevlerindendir.


TEŞKİLAT YAPISI:

Teşkilatımız en üst kuruluşu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 22 adet Bölge Müdürlüğü mevcuttur. Taşradaki tüm Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlükleri Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet yürütmektedirler. Ülkemizdeki tüm il ve ilçelerde Tapu Sicil Müdürlüğü teşkilatının bulunma zorunluluğu vardır ancak Kadastro Müdürlükleri için böyle bir zorunluluk bulunmayıp bir Kadastro Müdürlüğünün yetki alanına komşu il veya ilçeler dahil edilebilmektedir. Yetki alanındaki il veya ilçeler şeflik olarak veya doğrudan Kadastro müdürlüklerine bağlı olabilmektedir. Bu yetki alanı Genel müdürlüğümüzce belirlenmektedir. Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri Müdürlüğümüz yetki alanındadır.


KADRO VE PERSONEL DURUMU:

Müdürlüğümüzde Müdür , 1 Kontrol Mühendisi, 2 Kontrol Memuru, 8 Kadastro Teknisyeni , 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2 Şoför görev yapmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce Müdürlüğümüze Her yıl muhtelif aylarda çalıştırılmak üzere değişken sayıda geçici işçi kadrosu tahsis edilmektedir.

6. Müdürlüğümüzce Vatandaşlara Yönelik Hizmetler ile Vatandaşın Kurumumuza yapacağı başvuru sırasında Yapması Gereken İşlemler:

*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün www.tkgm.gov.tr adresinden takip edilebileceği gibi aşağıdaki adreslerden de bilgi edinilebilecektir. 

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması